Idee
Het idee van het inzamelsysteem voor lege cartridges is eenvoudig: 80% van de cartridges die in België verkocht worden, belandt na gebruik nog steeds in de vuilbak terwijl deze cartridges ingezameld kunnen worden voor hergebruik of recyclage!           

Cyaan & Co wil optreden als tussenschakel tussen de eindgebruikers en de gespecialiseerde recyclagefirma's.

Door cartridges uit de vuilbak te houden en in het recyclagecircuit te brengen, verlaagt u de afvalberg en het levert u ook nog wat op!               

Voorwaarden
Voor de meeste herbruikbare cartridges kan Cyaan & Co een vergoeding uitbetalen. U vindt de lijst met types en prijzen onderaan deze tekst.

De cartridges moeten origineel zijn ('virgin', tenzij anders vermeld in de lijst) en in goede staat om vergoed te kunnen worden.   

Ook cartridges die niet op deze lijst staan worden aanvaard! Wij beschikken over de nodige contacten om deze in het recyclagecircuit te laten belanden. Alles gebeurt conform de geldende OVAM richtlijnen.

Aangezien de prijzen op de internationale markt volatiel zijn, kunnen onze prijzen om de twee maanden aangepast worden. Eerlijkheidshalve moeten wij u melden dat de marktprijzen al enkele jaren in dalende lijn zijn.
U geeft uw lege patronen rechtstreeks af in onze shop in Wilsele of u werkt met een inzamelbox die in uw bedrijf, school of vereniging geplaatst wordt.

Inzamelboxen
Bedrijven, scholen of verenigingen kunnen bij ons een (gratis) inzamelbox krijgen. Deze box wordt bij afhaling telkens omgeruild voor een nieuwe. Wanneer uw box vol is kan u ons contacteren zodat wij de ophaling kunnen organiseren en u een nieuwe box kunnen bezorgen. Voor de opstart vragen wij u om uw lege cartridges in een eigen kartonnen box te verzamelen, vanaf de eerste ophaling kunnen wij nieuwe lege boxen achterlaten bij u.

De ophaling van de volle boxen is gratis vanaf 25 vergoedbare stuks. Onder dat aantal rekenen wij een ophaalkost aan van 10€ per 3 dozen, die wij aftrekken van de vergoeding.         

Cyaan & Co doet een kwaliteitstest op de ingezamelde cartridges en bezorgt u een gedetailleerde lijst met de aantallen en de prijzen. U maakt op basis van deze lijst een verkoopfactuur aan Cyaan & Co.

Indien u het wenst kan uw vergoeding ook gestort worden aan een goed doel. 

Vergoedingen:

Leeggoed inktpatronen

Leeggoed Toners